Naše služby :

Projektové poradenstvo 

Hlavnou náplňou činnosti našej spoločnosti je poskytovanie poradenstva pri vypracovávaní projektových návrhov. Po zadaní základných informácií o Vašej spoločnosti  vyhľadáme aktuálne výzvy na predkladanie projektov, ktoré sa Vás môžu týkať. V prípade záujmu je náš tím expertov pripravený pružne reagovať na potreby našich klientov. Od nápadu, kedy iba uvažujete o možnostiach čerpania prostriedkov z Európskej únie, cez prípravu projektových návrhov až po odbornú asistenciu pri implementácii projektu v prípade jeho schválenia.


Vzdelávacie aktivity  

Poskytujeme komplexnú ponuku tréningov pre firmy na mieru a pravidelne organizujeme otvorené kurzy pre verejnosť. Naším cieľom je uspokojiť potreby a vyhovieť požiadavkám každého klienta v čo najvyššej kvalite. Ponúkame vám tréningy vytvorené podľa vašich potrieb a požiadaviek. Zohľadníme špecifické organizačné, časové a obsahové potreby na ktoromkoľvek mieste v SR a ČR. Veľkým prínosom vnútropodnikového vzdelávania je upevnenie vzájomných vzťahov v kolektíve.


Organizačné služby 

Poskytujeme komplexné služby v oblasti manažmentu podujatí kongresového cestovného ruchu. Ponúkame Vám organizovanie kongresov, konferencií, seminárov, sympózií a iných odborných podujatí a pracovných stretnutí na Slovensku i v zahraničí.